Strategische personeelsplanning in uw organisatie: 10 vragen

Uw organisatie staat niet stil. En de vaardigheden die u van uw medewerkers en managers vraagt veranderen door steeds snellere en complexere ontwikkelingen in de maatschappij, technologie en klantwensen. Uw personeelsstrategie bepaalt of u tijdig beschikt over voldoende medewerkers met de juiste vaardigheden en kennis. Daarom in dit artikel de essentiële 10 vragen aan een Hr-manager.

Strategische Personeelsplanning (SPP) is een methode die de strategie van de organisatie verbindt aan de dagelijkse praktijk, en prioriteiten zichtbaar maakt op het gebied van HR beleid, om te komen tot een optimale personele bezetting binnen de organisatie die de organisatie helpt mee te groeien met de omgeving en in te spelen op de kansen.

Resultaten van strategische personeelsplanning

 • Duidelijk zicht op de benodigde medewerkers om uw organisatie doelstellingen te realiseren;
 • Zekerheid dat uw medewerkersbestand lenig genoeg is om in te kunnen spelen op de ontwikkelingen van de toekomst;
 • Optimale inzet van uw medewerkers en meer sturing op behoud en verloop;
 • Medewerkers krijgen meer inzicht in de organisatie en hun eigen functioneren daarbinnen: wat zijn mijn talenten, competenties en vaardigheden en waar liggen mijn ontwikkelpunten?;
 • Effectieve ontwikkeling van medewerkers, doordat duidelijk is waar zij naartoe werken en welke opleiding, begeleiding of coaching daarbij nodig zijn.

10 vragen aan een Hr-manager

Voor organisaties die zich realiseren dat strategische personeelsplanning noodzakelijk is voor een toekomstbestendige en succesvolle organisatie, stellen zich 10 vragen

 1. Hebben wij de relevante trends en ontwikkelingen voor ónze organisatie goed in beeld?
 2. Is onze strategie daarop toegesneden?
 3. Wat voor bezetting hebben we nu en straks nodig om onze strategische doelen te realiseren?
 4. Hoe ziet de personeelsamenstelling er nu uit, kwantitatief en kwalitatief?
 5. Hoe zit het met verloop, wat gaan we merken van de vergrijzing en het wegvloeien van kennis?
 6. Wat heeft de arbeidsmarkt (sector, regio) ons de komende jaren te bieden?
 7. Wat zijn de ontwikkelingsmogelijkheden binnen onze huidige personeelsbezetting?
 8. Welke acties zijn nodig en hoe pakken we dit op?
 9. Beschikken we over scenario’s voor werving, ontwikkeling en uitstroom van personeel?
 10. Bereidt de organisatie – van de top tot de werkvloer – zich werkelijk voor op de gevolgen van die scenario’s?

 

Een personeelsbeleid dat structureel invulling geeft aan de antwoorden op bovenstaande vragen en tevens voorziet in een structuur waarin deze vragen, met name gesteld aan de Hr-manager, regelmatig opnieuw aan de orde komen, voorziet in een toekomstbestendige en wendbare organisatie. In de praktijk zijn dit belangrijke vragen aan een Hr-manager voor een toekomstbestendige organisatie.

vergadering

Meer lezen over onze visie over hoe organisaties zich blijven ontwikkelen in de toekomst? Lees dan dit artikel.

Meer lezen over welke skills belangrijk zijn in de toekomst en ons 21st century skills ontwikkelprogramma? Lees dan dit artikel.

Vrijblijvend advies

>>> Aan de slag met het toekomstproof maken van jouw organisatie en medewerkers? We bespreken graag de mogelijkheden. Neem contact met ons op.

Deel deze post via:

Facebook
LinkedIn
WhatsApp

Ook interessant: