5 boeken over leiderschap – 2020 editie

De keuze uit bestaande en nieuw verschenen boeken over leiderschap is groot. Daarom hieronder een kleine top 5 van boeken over leiderschap die je gelezen moet hebben. Allen te verkrijgen in de betere boekhandels zoals Donner (Rotterdam), Scheltema (Amsterdam) of online via Managementboek.nl.

Overzicht tips boeken over leiderschap:

  1. Amy Edmondson – De onbevreesde organisatie
  2. Brené Brown – Durf te leiden
  3. Petra Otten – Leiders van Betekenis
  4. Roger Nierenberg – Maestro, a surprising story about leading by listening
  5. Ben Kuiken – de Zinmakers

 

stapel boeken

Tip 1: Amy Edmondson – De onbevreesde organisatie

We beginnen het rijtje boeken over leiderschap met ‘de onbevreesde organisatie’ van Amy Edmondson. Angst verstikt de creativiteit op de werkvloer, aldus Amy C. Edmondson, hoogleraar Leiderschap en Management aan Harvard Business School. Een van de belangrijkste taken van een leider is het vergroten van de psychologische veiligheid op de werkvloer. Zonder veiligheid geen vertrouwen in teams, en zonder vertrouwen geen creativiteit en teamwork.

In dit boek over leiderschap dat najaar 2019 in een Nederlandse vertaling verscheen, biedt Edmondson een inkijkje in de resultaten van haar onderzoek dat zij sinds 1999 doet op het gebied van psychologische veiligheid op het werk. Zij is inmiddels uitgegroeid tot autoriteit op dit gebied en haar boek is bijzonder goed leesbaar. Ook dit boek is een múst voor leiders die zich realiseren dat ze het niet alleen kunnen, maar dat ‘alle hens aan dek’ nodig zijn. Om met creativiteit en teamwork de ontwikkelingen die de organisatie beïnvloeden met succes tegemoet te kunnen treden.

Tip 2: Brené Brown – Durf te leiden

De tweede titel in het rijtje van boeken over leiderschap is ‘Durf te leiden’ van Brené Brown. In deze tijd word je als leider steeds meer geconfronteerd met onzekerheid over de toekomst, gecombineerd met grote ingrijpende veranderingen waarop je met jouw team moet reageren. Daarbij worden competenties als vertrouwen geven, vertrouwen opbouwen en empathie echt onmisbaar. Daarom vind ik dit niet alleen een enorm mooi boek, maar ook een múst voor elke leider die zijn team wil blijven sturen door de woelige toekomst. Brené Brown, Amerikaanse hoogleraar Leiderschap en Organisatieontwikkeling, heeft inmiddels meerdere boeken op haar naam staan waarin zij op zeer toegankelijke wijze haar visie beschrijft, onderbouwd vanuit wetenschappelijk onderzoek en ervaringen en gesprekken met mensen bij talloze organisaties.

Wat mij raakt in haar nieuwste boek is de link die zij legt naar kwetsbaarheid als basis om vertrouwen te kunnen opbouwen als leider van je team of organisatie. Daarbij is kwetsbaarheid in haar ogen vooral open zijn over je ervaringen in het werk, delen wat je lastig vindt aan een situatie en daarover het echte gesprek aangaan. Kwetsbaarheid gaat over inleven in anderen, in wat iets voor een ander betekent en dit benoemen. Geen zaken achterhouden om iemand te beschermen, maar eerlijkheid en duidelijkheid.

En tenslotte durven om vanuit een neutrale positie te onderzoeken, niet vanuit eigen visie en standpunten maar vanuit ‘niet weten’ en openstaan voor de visie van de ander, controle loslaten en daarbij de acceptatie van onzekerheid en onduidelijkheid.

Tip 3: Petra Otten – Leiders van Betekenis. Een no-nonsense kijk op hedendaags leiderschap

Vorig jaar binnengekomen in de top 5 van boeken over leiderschap. Het boek is op de valreep van 2019 uitgekomen, in november, maar relevanter dan ooit in een tijd waarin we als leiders op afstand moeten acteren in een complexe en snel veranderende wereld. De coronacrisis heeft een aantal in het boek genoemde ontwikkelingen alleen maar versneld. Leiders van betekenis beschrijft wat hedendaags leiderschap vraagt van leiders in organisaties en wat dit betekent voor hun leiderschapscompetenties. In een ‘verandering van tijdperk’ is leiderschap niet langer voorbehouden aan de ‘happy few’ leiders van organisaties. Leiderschap, in de vorm van persoonlijk leiderschap is nodig op alle plekken in organisaties.

Leiderschaps- en teamcoach Petra Otten geeft aan de hand van theorie en praktijk haar visie op hoe leiders effectief kunnen blijven vanuit een leiderschapspositie die niet langer gebaseerd is op macht, maar op de betekenis die ze samen met hun teams creëren. Leiderschap van betekenis als antwoord op de veranderende context van organisaties, waarin making meaning staat naast making money. Een praktisch en nuchter geschreven boek, inspirerend en gebaseerd op bewezen theorieën en boordevol praktische voorbeelden op basis van ruim vijfentwintig jaar ervaring van de auteur.

boek met bril

Tip 4: Roger Nierenberg – Maestro, a surprising story about leading by listening

Hoewel dit boek al in 2009 is verschenen, staat het wederom op de lijst van boeken over leiderschap. Een prachtig verhaal over luisteren en feedback geven als leider van een team professionals. Het boek vertelt het verhaal over een CEO die door de vioolleraar van zijn dochter bij een dirigent komt, en zich verbaast over hoe deze in staat is om het orkest schijnbaar zonder zijn aansturing de mooiste muziek te laten maken. Het komt aan op een principe, dat te maken heeft met luisteren, vertrouwen geven, visie en een open mind als leider. Wat een mooie metafoor voor persoonlijk leiderschap!

Schrijver van het boek, Roger Nierenberg, is de creator van de methode waarbij hij mensen uitnodigt om in een Symphonie orkest plaats te nemen en te ervaren hoe musici en dirigent samen problemen oplossen. Een aanrader voor leiders die willen leren leiden door te luisteren.

Tip 5: Ben Kuiken – de Zinmakers

De laatste titel uit het rijtje van boeken over leiderschap. Dit boek uit 2018 vormt m.i. een belangrijke bijdrage aan een effectieve manier waarop leiders naar hun organisatie en teams zouden kunnen kijken. Ben Kuiken gaat in op begrippen als praktische wijsheid en hernieuwde aandacht voor wederzijdse afhankelijkheid. Hij beschrijft de toenemende complexiteit van de samenleving, waarin naar zijn idee mensen het besef van hun onderlinge verbondenheid zijn kwijtgeraakt en zich ook niet meer voldoende realiseren dat ze afhankelijk zijn van elkaar en van de natuurlijke hulpbronnen van de wereld.

Kuiken stelt dat we de grote verhalen niet meer vertellen, over waar het om moet gaan. Zijn vertaling naar de wereld van leiderschap betreft de illusie van controle die leiders en managers los zouden moeten laten. In plaats daarvan moeten ze samen met hun medewerkers een nieuw verhaal bedenken, waarmee ze proberen betekenis te geven aan de gebeurtenissen om hen heen. In dit proces moeten ze de ruimte geven aan de professionele kennis en ervaring van hun mensen.

Bonustip 2020: Noëlla de Jager – overleven als ondernemer

Speciale aandacht voor de dit jaar uitgekomen ondernemersbiografie van de Rotterdamse Ondernemer en oprichter van Good place to work, Noëlla de Jager. Haar openhartige verhaal over 10 jaar ondernemerschap vertelt over vrouwelijk leiderschap en ondernemerschap maar is zeker niet alleen van nut voor vrouwelijke ondernemers. Noëlla werkt en leeft vanuit haar ‘popcornprincipe’: als we energie en tijd in elkaar steken, knallen we met z’n allen de pan uit. Het boek bevat 18 verhalen uit haar tien jaar ondernemerschap, waar elk verhaal een inzicht illustreert.

De rode draad die zich gaandeweg ontwikkelt is die van persoonlijke groei in hoe je keuzes maakt, je behoeften aangeeft, grenzen stelt, en in jezelf blijft geloven. De titel kun je dan ook op twee manieren lezen: voor de hand ligt in deze crisisperiode dat het gaat om ‘overleven’. Maar als ondernemer is het van belang dat je in staat bent om persoonlijk leiderschap te ontwikkelen, dan kun je naast ‘overleven’ ook verder groeien en ontwikkelen.

>> Wil je ondersteuning bij jouw ontwikkeling als leider of bij ontwikkeling van jouw team? Neem contact op.

Deel deze post via:

Facebook
LinkedIn
WhatsApp

Ook interessant: