21st Century Skills – zijn jouw medewerkers future proof?

In deze tijd, waarin niet alleen steeds verdergaande technologisering en digitalisering centraal staat maar ook het 21st Century proof maken van mensen, wordt duidelijk dat mensen over nieuwe vaardigheden, kennis en houdingen dienen te beschikken. Naast goed kunnen omgaan met nieuwe technologie en digitale hulpmiddelen, wordt ook het veilig en correct omgaan met online interacties belangrijk. Hoe geef je mensen nu inzicht in wat zij dienen te ontwikkelen om hun werk ook in de toekomst te kunnen blijven doen? En hoe stel je vast of ze al over de benodigde skills beschikken? Lees in dit artikel meer over het 21st Century testprogramma dat een mooie aanvulling vormt op het al bestaande testprogramma dat binnen het inTouch HRM loopbaanprogramma wordt gebruikt.

21st Century Skills testprogramma

Het 21st Century Skills testprogramma biedt inzicht in de kennis, vaardigheden en houding van iemand met betrekking tot de inhoudsgebieden die in het nieuwe millennium naar de voorgrond getreden zijn. Door middel van vijf vragenlijsten wordt gekeken naar iemands denkstijlen, werkgerelateerde competenties, basisvaardigheden ICT, informatievaardigheden en mate van wijsheid omtrent het gebruik van verschillende soorten media. Het bestaat uit de werkgerelateerde persoonlijkheidsvragenlijst, een speciale carrierewaarden vragenlijst en drie specifieke vragenlijsten over digitale geletterdheid.

Toepassing

Het 21st Century Skills programma kan toegepast worden bij advies waarbij de bovengenoemde vaardigheden benodigd voor de 21e eeuw van belang zijn of in kaart gebracht dienen te worden. Voor vrijwel alle beroepen, voornamelijk die in technische en administratieve sectoren, is het van belang dat er een beheersing is van de onderdelen die gemeten worden in het 21st Century Skills programma. Bijvoorbeeld bij het verzamelen, verwerken analyseren, inventariseren, en behoedzaam omgaan met (grote hoeveelheden) data op digitale wijze. Ook voor sales- en in het bijzonder marketing-functies is beheersing van groot belang.

Rapportage

Het 21st Century Skills product rapporteert op vijf verschillende gebieden. Download hier een voorbeeldrapport.

ICT Basisvaardigheden

Het onderdeel ICT Basisvaardigheden geeft inzicht in de mate waarin iemand kennis en vaardigheden bezit met betrekking tot de werking van computers. Specifiek gaat het in op kennis van het internet, computer hardware, e-mailgebruik, besturingssystemen, softwarebeveiliging, en het gebruik van smartphones en sociale media.

Informatievaardigheden

Het onderdeel Informatievaardigheden hebben geeft inzicht in de mate waarin iemand informatie kan zoeken, selecteren, verwerken en gebruiken. Door middel van 27 items wordt onderzocht tot in hoeverre kandidaten vaardig zijn in het opwerpen en toepassen van een informatiestrategie, een zoekstrategie, en wordt tevens gekeken naar hun mate van oordeelsvorming en presentatievaardigheden.

Mediawijsheid

Het onderdeel Mediawijsheid biedt door middel van 30 items inzicht in de mate waarin iemand betrokken is met media, hier inzicht in heeft en de impact ervan beseft, en of men hier op een volwassen manier mee omgaan.

Denkstijlen

Het onderdeel Denkstijlen geeft inzicht in de mate waarop iemand creatief kritisch kan denken en hoe goed iemand problemen op kan lossen.

Werkcompetenties

Het onderdeel Werkcompetenties gaat in op de competenties communiceren, samenwerken, sociale culturele vaardigheden en zelfregulering.

Meer informatie

Wil je meer lezen over de achtergrond van 21st Century skills? Lees de artikelen over de Arbeidsmarkt van de toekomst deel 1 en deel 2.

>>> Wil je meer weten of heb je interesse om het 21st Century skills assessment binnen jouw organisatie in te zetten? Neem dan contact met ons op.

Deel deze post via:

Facebook
LinkedIn
WhatsApp

Ook interessant: