Leiderschaps Retreat

Voor ondernemers & managementteams

Versneller voor lef, leren en leiderschap

In het dagelijkse werk komt het er niet van: als directie- of managementteam met elkaar in gesprek. Over dilemma’s die niet direct met de operationele gang van zaken te maken hebben, maar die juist strategische keuzes vragen op langere termijn. Doorleven van veranderingen in jullie organisatie en team.

Vanuit onze expertise ondersteunen we management en directieteams om een strategische, gezamenlijke vertaalslag te maken naar de toekomst. Hierbij is de aanleiding vaak een inhoudelijk thema of verandering, maar liggen ook vragen op het vlak van vitaal en effectief leiderschap en ontwikkeling als team hieraan ten grondslag.

Denk hierbij aan:

  • Met lef in de spiegel kijken en werken aan onderlinge samenwerking, leiderschap en teamontwikkeling,
  • Leren van en met elkaar en samen strategische stappen zetten, bijvoorbeeld jullie strategische personeelsplanning als gevolg van toekomstige verwachte ontwikkelingen.
  • Rust en ruimte om niet alleen hoofdelijk maar ook lijfelijk aanwezig te zijn en elkaar te inspireren op gezamenlijke vraagstukken.

 

In samenwerking met jullie team en met onze partners organiseren we retreat programma’s op maat voor één of meerdere dagen, waarin daadkrachtig ontwikkelen, los van de dagelijkse sleur de basis vormt. We hechten veel belang aan voldoende ruimte voor ontspanning, natuur en persoonlijke ontmoetingen.

Benieuwd naar de mogelijkheden?

Onze aanpak

Onze ervaren team- en leiderschapscoaches zijn erop gericht om teams uit hun dagelijkse routine te halen, stil te staan bij hun samenwerking en leiderschap en een spiegel voor te houden.

Het inhoudelijke thema wordt door het team zelf aangedragen, waarna we samen aan de slag gaan en ook faciliteren in teamontwikkeling, versterken van samenwerking, daadkracht en persoonlijk leiderschap.

Onze dreamteammethode©, een dialoogmethodiek gebaseerd op appreciative inquiry (vrij vertaald als ‘waarderend onderzoeken’), geeft ruimte aan creativiteit en samenwerking en draagt bij aan zinvolle verandering en aan leren.

We besteden aandacht aan leiderschapselementen in een veranderende organisatie, waarin aandacht voor vitaliteit, veiligheid, vertrouwen en samenwerken steeds belangrijker worden. Naast een gezamenlijk teamproces doorloopt elke deelnemer ook een persoonlijk ontwikkelingsproces als leider.

We focussen op een maatwerkprogramma waarin tot echte verdieping gekomen kan worden, zowel in persoonlijke ontwikkeling, teamontwikkeling als strategische besluitvorming of beleidsvoorbereiding op de inhoudelijke thema’s die het team aandraagt.

Trainer

Jullie team wordt gedurende het programma begeleid door een ervaren leiderschaps- en teamcoach: Petra Otten. Zij is auteur van het boek Leiders van Betekenis dat in november 2019 bij Managementboek.nl is verschenen.

Petra Otten inTouch HRM dienstverlening