Teamcoaching

Samenwerken aan de toekomst

Samenwerken aan de toekomst

Samen werken, samen leren en aanpassingsvermogen in teams zijn de basis voor succesvolle organisaties van de toekomst. Invloed van organisaties op complexe ontwikkelingen staat en valt met visie ontwikkeling waarin zoveel mogelijk kennis en talent uit de organisatie wordt benut. Teamwork is daarbij doorslaggevend.

Teams laten zich steeds vaker begeleiden door een teamcoach om:

Onze aanpak

In de visie van inTouch HRM staat “TEAM” als afkorting voor “Together Everyone Achieves More”. Vertaald betekent dit zoveel als “Samen komen we verder”.

Onze begeleiding start met vaststelling van wat ‘TEAM’ voor jullie betekent. We richten ons op hoe jullie als team samenwerken, leren en resultaat bereiken. Samen met jullie ontwerpen we een teamcoachtraject op maat, dat voldoet aan jullie behoeften en leerwensen. Dit vormt de opstap naar samen leren van en met elkaar, op weg naar een toekomstbestendig dreamteam.

We maken gebruik van erkende teamontwikkelingstheorieën en scans om jullie te helpen bij het gesprek over waar jullie staan en wat jullie zouden willen bereiken.

Het inhoudelijke thema wordt door jullie zelf aangedragen, waarna we samen aan de slag gaan en wij jullie faciliteren in teamontwikkeling, versterken van samenwerking, daadkracht en persoonlijk leiderschap.

Onze dreamteammethode©, een dialoogmethodiek gebaseerd op appreciative inquiry (vrij vertaald als ‘waarderend onderzoeken’), geeft ruimte aan creativiteit en samenwerking en draagt bij aan zinvolle verandering en aan leren.

Het resultaat van het teamcoachtraject is meer onderling begrip en kennis van elkaar, elkaars talenten en sterke punten, waardoor jullie beter samenwerken en waardoor jullie in staat zijn om elkaars inzichten en verschillen te benutten om tot oplossingen en verbeteringen te komen in jullie taak als team.

Ontdekken wat we voor jullie team kunnen betekenen?

Als directie- of managementteam aan de slag met jullie strategische ontwikkeling? Kijk ook naar ons leiderschaps retreat.

Omslag boek leiders van betekenis
Vergroot je impact als leider

Word een leider van betekenis©

Met leiderschapscoaching ontwikkel je jezelf als leider én crëer je persoonlijk leiderschap in jouw team.

Omslag boek leiders van betekenis
Klanten van inTouch HRM aan het woord

Ervaringen van klanten