Organisatie 2020 – deel 1: De future work skills in 2020

De future work skills in 2020

Dit artikel gaat over de belangrijkste vaardigheden in 2020, waar u in uw organisatie ontwikkeling rekening mee moet houden.

Technologie verandert het speelveld van de hedendaagse organisaties volkomen. Denk aan automatisering, robotisering, intelligentie uit big data, internet of things en social media. Succesvolle producten, diensten en bedrijven van vandaag kunnen morgen achterhaald zijn. Maar….. deze trends bieden ook kansen. Denk aan nieuwe producten, markten, diensten.

Kansen pakken in een snel veranderende wereld, vraagt om innovatie. Niet alleen van producten of diensten, maar ook van de manier waarop we organiseren en leidinggeven en ook van de arbeidsrelatie met álle medewerkers. Medewerkers die overigens steeds vaker als externe of in tijdelijk dienstverband worden ingezet op basis van hun expertise.

Aanpassings- en leervermogen organisaties

Door het veranderen van technologie, en het toenemende globaliserende effect van concurrentie zullen organisaties meer aanpassingsvermogen moeten tonen. Om te zorgen dat uw organisatie ook in de toekomst, toegevoegde waarde kan blijven leveren en concurrerend kan blijven, is het van belang dat in trajecten voor organisatieontwikkeling en werving en selectie nu al rekening wordt gehouden met de vaardigheden van medewerkers die dan relevant zijn. Er vindt een opvallende verschuiving plaats in het soort vaardigheden dat straks benodigd is, mede ingegeven door de snelle en complexe ontwikkelingen in de omgeving van organisaties zoals regels, klantbehoefte en technologie.

In ‘Future Work Skills 2020‘ heeft het Amerikaanse Institute for the Future in samenwerking met het eveneens Amerikaanse University of Phoenix Research Institute 10 vaardigheden beschreven, die zij relevant acht voor medewerkers in 2020.

Opvallend genoeg gaat het bij deze vaardigheden niet meer om specifieke kennis of ervaring, maar om vaardigheden die te maken hebben met het potentieel om zich te kunnen (blijven) ontwikkelen. Denk hierbij aan talent, intelligentie, persoonlijkheid en houding. Het Institute for the Future gaat er vanuit dat bij voldoende ontwikkelpotentieel mensen snel nieuwe dingen leren en dat men zonder problemen kan acteren in snel wisselende projecten en omgevingen.

Kennis wordt steeds minder grijpbaar en houdbaar, mede door ontwikkelingen in termen als ‘big data’. Kennis veroudert veel sneller dan voorheen en het komt dus niet meer alleen aan op het opdoen van deze kennis, maar op het vermogen om snel, liefst sneller dan de concurrent, nieuwe kennis eigen te maken en toe te passen. En daarbij het gebruik van steeds geavanceerdere technologie zoals Artificial Intelligence en augmented reality te kunnen benutten.

Het gaat dus om aanpassings- en leervermogen. Als we dit doortrekken naar de trends waarin huidige organisaties zich bevinden, wordt helder dat de ontwikkelingsfocus van huidige medewerkers moet liggen op deze genoemde “future work skills”. Het vertalen van deze benodigde ontwikkeling naar een leeromgeving van organisaties wordt derhalve steeds belangrijker.

De 10 future work skills volgens het Institute for the Future

  1. Kritisch denken en analytisch vermogen;
  2. Sociale intelligentie;
  3. Innovatief en creatief denken;
  4. Samenwerken met verschillende culturen op de werkvloer;
  5. IT vaardigheden bij het interpreteren van grote hoeveelheden complexe data;
  6. Gebruikmaken van nieuwe media;
  7. Multidisciplinair denken en werken;
  8. Design Thinking (Gebruik maken van technologische mogelijkheden om dingen om zich heen naar de hand te zetten);
  9. Omgaan met grote hoeveelheden data in het algemeen, en hieraan verwante “prikkels” (meta- cognitie genoemd);
  10. Virtueel samenwerken, d.w.z. tijd- en plaats onafhankelijk.

 

Millenials

Welke medewerkers kwalificeren op basis van bovenstaande competenties? Onderzoek leert, dat een nieuwe generatie medewerkers, geboren vanaf 1977, de zogenaamde “Millenials” al in grote mate beschikt over de bovengenoemde 2020 skills. De kunst van organisaties is nu, om hen voldoende aan te spreken en voldoende uitdaging te bieden in hun organisatie om ze – al is het maar voor één specifiek project- te kunnen binden aan de organisatie.

Hierbij is het belangrijk, dat de aanwezige kennis in organisaties, vaak bij medewerkers van eerdere generaties, goed wordt benut en de vaardigheden van nieuwe en oudere generaties met elkaar worden verbonden. Millenials missen nog de ervaring, de visie die de oudere generaties wel hebben. De oudere generaties kunnen op hun beurt leren van de Millenials als het gaat om de 2020 skills. De manier waarop Millenials situaties analyseren en aanpakken, kan leerzaam zijn voor de manier waarop oudere generaties zaken benaderen en leiden tot meer flexibiliteit, innovatie en aanpassingsvermogen in organisaties.

Maar dat gaat niet zomaar! In deel 2 van dit artikel over Organisatie 2020 gaan wij nader in op hoe het beste gebruik gemaakt kan worden van de talenten en vaardigheden van alle generaties op de werkvloer.

>> Aan de slag met de future work skills in jouw organisatie? Neem contact op voor een vrijblijvend adviesgesprek.

Deel deze post via:

Facebook
LinkedIn
WhatsApp

Ook interessant: