In augustus is de eerste fase gratis loopbaantrajecten gestart van het door de overheid gesubsidieerde Ontwikkeladvies – NL leert door programma. Hoe is het de deelnemers vergaan? Je leest het in dit artikel.

 Arbeidsmarktscan

“Ik ben behoorlijk geschrokken van de uitkomsten van de arbeidsmarktscan, het blijkt dat mijn baan op termijn minder goede arbeidsmarktkansen biedt dan ik gedacht had.”

Aan het woord is Natasja, voorheen marketingmanager bij niet de minste merken en net terug van een langdurige periode in het buitenland.

De arbeidsmarktscan is een handig instrument dat helder maakt hoe banen in de toekomst veranderen, welke alternatieve banen er eventueel zijn en welke opleidingen hiertoe leiden. Ook volgt een advies over waar deze banen beschikbaar zijn en welke vacaturesites hiervoor het beste geraadpleegd kunnen worden.

“Ik ben heel blij dat ik dit traject ben ingegaan, en dat we dit rapport erbij hebben, dan kunnen we gelijk stappen in de goede richting gaan zetten”.

Aldus een andere deelnemer die inmiddels met een HBO opleiding is gestart na 14 jaar bij een verzekeraar intern te zijn doorgegroeid.

Toekomst van de arbeidsmarkt

De arbeidsmarkt verandert momenteel ingrijpend en in een zeer hoog tempo. Deels ingegeven natuurlijk door wat er nu rond Corona gebeurt, maar de ontwikkelingen zijn al veel langer aan de gang. Lees ons artikel over de veranderende eisen aan werk en de 21st Century  skills.

Ook het UWV houdt bij hoe de arbeidsmarkt verandert, lees hier hoe UWV kansrijke en minder kansrijke beroepen inschat n.a.v. de huidige crisis.

Loopbaangesprekken

In de gesprekken met de deelnemers aan het ontwikkeladvies programma gaan we in op hun huidige werkervaring en competenties. Zodat ze de juiste ontwikkelstappen kunnen maken, een cursus kunnen gaan volgen of hun vaardigheden en kennis op een andere manier beter in overeenstemming kunnen brengen met wat de toekomst van werk van hen vraagt. Met elke deelnemer in het traject voeren we minimaal twee gesprekken. Dat kan op locatie maar ook online als dat beter passend is. Beide opties, online via MS Teams en op locatie, worden door de deelnemers ingezet. Zo kunnen we mensen in heel Nederland helpen. Al ligt de nadruk op dit moment op regio Rotterdam.

Loopbaanscan – inzicht in persoonlijkheid, drijfveren, interesses en competenties

Aanvullend op de arbeidsmarktscan vullen deelnemers een aantal online vragenlijsten in die tot een loopbaanscan leiden. O.a. persoonlijkheid, drijfveren, interessegebieden en de mate waarin zij bepaalde competenties kunnen ontwikkelen  – gebaseerd op hun persoonlijkheidsprofiel – worden inzichtelijk gemaakt.

Samen met de deelnemers verkennen we hun mogelijkheden en wensen en werken dit uit in een concreet loopbaanplan. Dit plan is ook onderdeel van de verplichtingen die de overheid stelt aan de subsidieverstrekking.

“Inzichtelijk. Het helpt me om echt concreet stappen te gaan zetten en ik weet waar ik me op kan richten in plaats van me zorgen maken over mijn baan”.

Aldus een deelnemer die inmiddels concreet aan het solliciteren is geslagen en veel gerichter kijkt naar mogelijke vacatures.

“Een zetje in de goede richting, vanuit gedegen kennis van loopbaan en arbeidsmarkt”.

Een deelnemer over de begeleiding in het traject.

Over ontwikkeladvies NL Leert door

Het ontwikkeladvies is een initiatief van de overheid en is tijdelijk. Iedereen met een link naar de Nederlandse Arbeidsmarkt kan hieraan deelnemen. Dat geldt voor zowel flexwerkers, zzp-ers en andere ondernemers, werkzoekenden en mensen met een baan bij een werkgever. Voor ondernemers is het interessant om te weten dat ze vanuit de NOW 2.0 regeling verplicht zijn om hun medewerkers te stimuleren tot ontwikkeling en opleiding. Dan is zo’n ontwikkeladvies traject een mooie start om mensen aan het denken te zetten over hun eigen ontwikkeling.

>>> UPDATE:  Op dit moment is deelname aan de subsidieregeling NL Leert Door niet meer mogelijk.  Wil je met je loopbaan aan de slag?  Neem contact met ons op.